Zvony pro Šumavu – z pera L. Hlinky

Níže je amatérské video z archivu Horních Králováků – první zvonění a modlitba Anděl Páně: