Plánované projekty a akce

PLÁNOVANÉ PROJEKTY A AKCE NA ROK 2023:

– pokračovat ve finanční, materiální i odborné pomoci při dokončování kapličky „Na Volyňské“ u Branišova u Zdíkova.

– plánujeme provést náročné opravy, rekonstrukci a renovaci dvou poničených křížů v regionu.

– připravujeme tradiční jarní setkání Horních Králováků s příznivci na jeden z červnových víkendů.

– plánujeme rozšíření našeho spolku o nové perspektivní tváře.

Na naši výzvu a prosbu o finanční dary do sbírky na pořízení zvonů pro kašperskohorský kostel sv. Markéty se nám, díky pochopení členů spolku, jeho přátel a příznivců, podařilo získat třicet tisíc korun. Tato částka jako finanční dar byla 15. května 2021 předána zástupcům Šumavského kulturního spolku, který se o pořízení zvonů stará.

Informaci o předání daru, fotogalerii a dokumenty si lze prohlédnout kliknutím ZDE

PRO PRVNÍ POLOLETÍ ROKU 2021 PLÁNUJEME NÁSLEDUJÍCÍ AKCE:

  • Dne 8. 3. 2021   v 13:30 hod.  –  Hluboká nad Vltavou:

Návštěva v domově důchodců „Zlatý kohout“ a předání uznání a darů

Tato akce se s ohledem na nařízení vlády odkládá až do uvolnění režimu. Pokud to bude možné, uskutečnila by se v náhradním termínu o Velikonocích.

  • Dne 26. 3. 2021 16:00 – Nové Hutě

Blahopřání spisovatelce paní Květě Pěničkové k 87. narozeninám

Dne 5. 4. 2021 11:00 Strašín – Kostel Narození Panny Marie

Účast na slavnostní velikonoční mši pořádané o Velikonočním pondělí

Dne 8. 4. 2021 14:00   Rožmitál pod Třemšínem – obecní úřad

Setkání s novým starostou

S ohledem na aktuální vývoj pandemické situace ve státě není vyloučeno, že jednotlivé akce mohou být zrušeny nebo odloženy. O případných změnách budeme včas informovat.