Síň slávy spolku Horní Králováci

Spolek Horních Králováků svým příznivcům a sympatizantům, kteří svými skutky a činností přispívají k náplni činnosti spolu, věnují svůj čestný odznak. Níže je uveden seznam držitelů čestných odznaků spolku: