Stašské královské rody

V tomto příspěvku najdete povídání o šumavských králováckých rodech na Stašsku.

Jako první uvádíme na pokračování článek „Stašské královácké rody jako badatelský problém. Literatura, prameny a překážky “ od autorů Václava Černého a Hanky Tlamsové (http://www.vasegeny.cz/). Článek vyšel v Genealogických a heraldických listech č. 4/2017 na stránkách 34 – 40.