O nás

Charakter spolku:
• Spolek se vyznačuje úctou k tradicím Králováků, jejich významu a historii.
• Spolek je apolitický, sdružuje fyzické a právnické osoby, které mají zájem na ochraně, udržování a renovaci drobných památek, zejména církevního charakteru, na udržování a rozvíjení kulturních hodnot šumavského obyvatelstva a na péči o historické dědictví předků v regionu královské obce i v jiných lokalitách.

Účel spolku:
• Ochrana všech historických památek, péče o ně a postupná renovace,
• Ochrana kajiny, přírody a kulturního dědictví předků.
• Péče o historické, kulturní a přírodní památky, a to i v příhraničních oblastech Bavorska, Rakouska.
• Organizace a spolupráce při organizování výstav, exkurzí, přednášek, tematických zájezdů a jiných veřejně prospěšných akcí