Vyhodnocení požáru NP České Švýcarsko

            Jak jsme zmiňovali v aktualitě č. 7/23, konal se v budově Poslanecké sněmovny před několika dny velmi zajímavý seminář o příčinách, následcích a poučení z požáru v NP České Švýcarsko. Protože podobná katastrofa by se mohla hypoteticky odehrát i v jiných chráněných oblastech, byli jsme na seminář pozváni i my šumavští patrioti – Horní Králováci.

            Bohužel, z pracovních a zdravotních důvodů jsme se zúčastnit nemohli, ale díky panu poslanci Václavu Královi máme detailní výstupy ze semináře, videa i textové zprávy k prostudování. A je to opravdu velmi zajímavé.

            Protože probíraný okruh problémů byl značně široký, již teď je naplánováno pokračování semináře na 29. květen. Horní Králováci jsou opět srdečně zváni. Už také proto, že devastace Šumavy plíživými kroky pokračuje, a obdobný požár jako na severu republiky by byl bez přehánění devastující.

            Pokud se někdo z čtenářů o tuto problematiku podrobněji zajímá (v některých statích jde opravdu o vysoce odbornou řeč), je k dispozici:

– celkový přehled příspěvků na adrese:
https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4606&td=19&cu=12

– z nejzajímavějších výstupů semináře lze doporučit: https://www.securitymagazin.cz/security/vypocet-experta-pozar-v-ceskem-svycarsku-byl-5x-horsi-nez-kdyby-sprava-parku-odklidila-kalamitni-smrky-1404070492.html

https://www.ods.cz/clanek/24260-ucastnici-seminare-vyhodnoceni-pozaru-np-ceske-svycarsko-a-pouceni-pro-budoucnost-zpusob-vedeni-narodnich-parku-je-neudrzitelny

            Horní Králováci budou v parlamentních prostorách na konci května vítáni, k dispozici je pozvánka, když někdo z přátel projeví zájem, určitě se na společné cestě do Prahy domluvíme.

Zpracoval:   Vokáč, duben 2023