Václav Hudeček objektivem Jana Kavaleho

Posluchači v zaplněných lavicích pozorně naslouchají prvním tónům díla Čtvero ročních období skladatele Antonia Vivaldiho

Mistrovské podání sólových partů si všichni užili

Mistrovo gesto vyjadřuje vše

Mistr přijímá blahopřání k významnému životnímu jubileu od hejtmana Horních Králováků Josefa Sovy

Horní Králováci, prostřednictvím pana Libora Hlinky, mimo milých slov předali Mistrovi i věcný dar

Mistr má ze srdečného blahopřání upřímnou radost

Památeční podpisy jsou uloženy v archivu Horních Králováků