Slavnost pro nejmladšího H. Králováka

Účastníci slavnostního aktu
Babička a maminka Jakoubka
Některé zajímavosti uložené do schránky, včetně 1 haléře z doby pravěké
Záběry ze setkání Bláhováků 1. 8. 2020

Záběry z vítání občánka – nejmladšího králováka Jakoubka

Balení zápisu pro vložení  do schránky s podpisy účastníků

Dokumenty včetně bankovek nyní platných
Závěrem zazněla Královácká hymna