Setkání s ing. VONDRÁŠKEM

Blahopřání. Zleva: Ing. Vokáč, místostarostka obce Zdíkov Iva Loziášová, Josef Sova, Ing. Vondrášek
Předání daru Horních Králováků