SBÍRKA NA ZVONY PRO ŠUMAVU!

Vážení přátelé a příznivci Horních Králováků.

V současné době je v Kašperských Horách v plném proudu sbírka na pořízení nových zvonů pro kostel sv. Markéty.

My, Horní Králováci, jsme se rozhodli též významnou měrou přispět na tuto akci, která má velký význam pro další kulturní i duchovní rozvoj naší krásné Šumavy. Protože sbírku zaštiťuje svým jménem i náš významný kolega a přítel, pan doktor Horpeniak, jsme si jisti, že poukázané prostředky stoprocentně budou použity na avizované účely a neskončí v neznámu jak je tomu u jiných sbírek.

Prosíme tedy i Vás, naše příznivce, kamarády, přátele, abyste se nad touto sbírkou zamysleli, a pokud ji shledáte jako smysluplnou, přispějte jakoukoliv částkou. Příspěvek zašlete nejpozději do konce dubna na náš účet 290 067 819 / 0300. Příspěvky budou poté předány přímo nadaci a jejich rozpis bude zveřejněn (pokud si nebudete přát zůstat v anonymitě). Prosíme, platby označit jako „Zvony pro Kašperské Hory“.

Bližší informace lze nalézt na přiložených tiskovinách.

Za Horní Králováky děkuje Ivan Vokáč.