Sázení stromků ve Střelicích

Vávrovi a ŠvestkoviZleva: Vojta Liška st., Vojta Liška ml., Roman Kyncl, Pepa Svoboda, Bronislav Borusík
Zleva: Vojta Liška ml., Pepa Svoboda

Zleva: Pepa Svoboda, Roman Kyncl, Vojta Liška st.
Švestkovi
Zleva: Bronislav Borusík, Roman Kyncl, Pepa Svoboda