Rankl Sepp (6)

Usedlost v Jáchymově č. p. 132
Označení vstupu do domu
Současní majitelé usedlosti manželé Buckovi
Na svoje historické stavení jsou velmi hrdí
Stavení si zachovalo téměř původní polohu
Kámen, o kterém se zmiňuje pověst