Rankl Sepp (6) obrazová příloha

Usedlost v Jáchymově čp. 132. Tu koupil Rankl Sepp v r. 1882 a zde dožil. Zemřel 9. 1. 1888.
Označení vstupu do domu
Současní majitelé usedlosti manželé Buckovi, kteří zde provozují penzion Rankl Sepp
Na svoje historické stavení jsou velmi hrdí
Stavení si zachovalo téměř původní polohu
Velký kámen na zápraží, kryjící vstup do sklípku (2,25 x 2,25 x 0,2m, vážící cca 2,5 t) , který měl na místo přinést a usadit sám Rankl Sepp.