Kříž Jana Hada z Putkova

Původní vzhled kříže Jana Hada

Kříž Jana Hada v renovaci – po opískování

Práce na opravě kříže pokročily

Přípravy na požehnání kříže

Požehnání renovovaného kříže Jana Hada