Přednáška ve Zdíkově 26.6.20

Mgr. Šebánek s Janem Voldřichem dolaďují promítací techniku
Diskuze před zahájením přednášky
Přednášku zahájil a přednášejícího představil starosta Zdíkova Mgr. Šebánek
Z přednášky
Pozorní posluchači přednášky
Jan Voldřich anoncoval svou knihu, která vyjde v říjnu 2020 – pracovní verze titulní strany knihy