Požehnání kříže na Šibeničním vrchu


Nový kříž na Šibeničním vrchu u Kašperských Ho

P. Kulhánek při slavnostním čtení
Pan Emil Kintzl při proslovu


Několik slov hejtmana Sovy
Dr. Horpeniak a hejtman Sova pokládají věnec