Podzimní výlov v Bláhově

Strojení rybníka k výlovu

Nápustní objekt rybníka byl zahrazen.

Na dně se objevují škeble rybniční, značící čistotu vody.

Pod výpustí se činí kamarádi Libor Hlinka a Láďa Přech.

Děvčata Heřmanovic ulovila zlatou rybku.

Hejtman Horních Králováků a zároveň baštýř řve z plna hrdla – poslouchá ho vůbec někdo?

Údolí Spůlky se každopádně jeho řevem rušit nenechá.

Profil je znovu zahrazen a rybník se napouští …

… a to snad i s požehnáním pana pátera Koutského.

Mezitím se parta kuchařů činí.

Věčně nespokojený baštýř Pepa obchází a vše řídí.

Nastává čas spočinutí a odpočinku.

Snad se nyní baštýř trochu uspokojí….?

…. aby se hned za svoji hamižnost kál….

…. snad zase nemusím až tolik (???)

Společná fotografie dokumentuje krásnou atmosféru u rybníka.

Rybnikáři světem táhnou – táhnou za svým hejtmanem, volavčí jim péro vlaje na kloboučku odraném….. (Rybnikářská píseň ze 16. století)

Zlatá rybičko – splň nám přáníčko ….

… a když na to budeš, rybko slabá, třebas by Ti škeble pomoct mohla….

Petrův zdar, na zdraví a příští rok na shledanou!