Pasování na Králováka 2020

Slavnostní troubení
Příprava
Předstoupení pasovaného
Pasování
Záběr u darů
Společná fotografie – zleva Jan Pacholík, Josef Sova, Vít Obenrauch, Josef Svoboda,                        Lukáš Tybl, Ivanka Šimečková, oslavenec Vojtěch Liška