Pasování na rybáře

Pasování předcházel výlov

Řádná úprava pasovaného

Vlastní pasování dle všech regulí

Karel chytil zlatou rybičku
I gratulanti se pobavili

Také sklenka zelené patří k pasování