Oprava křížku u Dvorce

Mapka s lokalizací křížku
Křížek po opravě. S opravou souvisela i úprava okolí křížku
Detail opraveného křížku