Odhalení opraveného kříže v Říhově

Se svými dojmy z odhalení a vysvěcení křížku se podělila i Veronika Ondráčková ze sousedství:

Vše připraveno k slavnostnímu aktu
Hejtman Horních Králováků při úvodním uvítání
K důstojnému aktu přispěl i pěvecký sbor
Uvedené písně dotvořily slavnostní atmosféru
Požehnání křížku páterem Stehlíkem
Slovům pátera Stehlíka bylo pozorně nasloucháno
Prostá nádhera křížku
Děkovný list panu Milanu Voldřichovi
Všichni účastníci přispěli svou dobrou náladou