Králováci v zimě-Heřmanovi

Něco málo ze zajímavostí v okolí města Vodňany od manželů Heřmanových

Přátelé Horních Králováků Vlasta a Václav Heřmanovi z Vodňan
Mariánské poutní místo Lomec
Památná lípa Naděje
Zavěšený oltář