Koncert MLP v Kašperských Horách

První účastníci koncertu se scházejí

Přichází i hejtman Horních Králováků Josef Sova
Část hudebního tělesa
Mistr Václav Hudeček
Mistr Eduard Šístek
Hejtman Sova děkuje umělcům i skvělým pořadatelům.

Předání odznaků pánům Tvrdíkovi, Roubalovi a Šístkovi
Václav Hudeček byl nejprve dekorováním překvapen …
… pak se ale dobře bavil.
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je obr-10-1.jpg.
Program koncertu v Kašperských Horách s podpisy všech sólistů a hlavního pořadatele
Byl to vskutku mimořádný zážitek. Za Horní Králováky děkuje všem  Josef Sova, hejtman