Co dělají Králováci v zimě?

Zimní zamyšlení hejtmana spolku Josefa Sovy


Sušení pekařských zbytků pro přikrmování jelení zvěře
Lovecká trofej Libora Hlinky
Trofej jelena Sika Dybovského

Zimní zpověď Jana Voldřicha Co dělá Jan Voldřich v zimě?

Cestou na Březník
Na Zlaté Studni
Na Modravském potoce
Na lávce přes Roklanský potok

Jeden z mála slunných dnů – u Horské Kvildy

Zimní zamyšlení Králováka Libora Hlinky z Řepic u Strakonic

Něco málo ze zajímavostí v okolí města Vodňany od manželů Heřmanových

Přátelé Horních Králováků Vlasta a Václav Heřmanovi z Vodňan
Mariánské poutní místo Lomec
Památná lípa Naděje
Zavěšený oltář

Zamyšlení prvního radního spolku Vojtěcha Lišky ze Střelic

Vojta nad kotlem guláše
Skupina přátel, čelně vlevo Josef Svoboda, významný kolega
Vojta při zakrmování
Společné foto u chaty Výrovka

Zamyšlení vicehejtmana spolku ing., Ivana Vokáče