Síň slávy spolku Horní Králováci

Na této stránce zveřejňujeme medailonky osobností, které se zvlášť zasloužily o naplňování myšlenky a poslání našeho spolku, tedy zejména o ochranu a obnovu historických památek, krajiny, přírody a kulturního dědictví předků.

Spolek Horních Králováků svým příznivcům a sympatizantům, kteří svými skutky a činností přispívají k náplni činnosti spolu, věnují svůj čestný odznak. Níže je uveden seznam držitelů čestných odznaků spolku:

1 Comment

Komentáře nejsou povoleny.